Úvodní stránka

Letní OPEN O pohár města Klatov klepe na dveře

Již za 14 dní začíná tradiční šachový festival O pohár města Klatov 2015. Letos se šachisté do města karafiátů sjedou již po třiadvacáté, nepůjde sice o ročník jubilejní, ale přesto na pozadí jednoho významného jubilea se tento ročník odehrává.

Celý rok 2015 je oslavou 1000. letého výročí první zmínky šachu v českých zemích. Podle legendy jel kníže Oldřich z rodu Přemyslovců, který v Čechách panoval v letech 1012 až 1034 a měl za manželku pověstnou Boženu, na obhlídku jihozápadního území svého knížectví. Dle kroniky Jana Floriana Hammerschmida z roku 1699 to bylo roku 1015. Navštívil přitom i trhovou ves Klatovy, kde byl uvítán v domě primase Radoslava Kurky. Když uviděl na stole vyrytou šachovnici, vyzval primase k zápasu. Dle knihy se kníže vsadil při první partii o 2 zlaté peníze. Tolik peněz primas neměl a vsadil 2 poháry vína. Kníže prohrál. Prohrál i druhou partii, u které se sázka zdvojnásobila. Prohrál i potřetí, když se hrálo již o 8 zlatých peněz nebo 8 pohárů. Pak kníže souboj ukončil s tím, že by takto prohrál celé knížectví. Porážku však vzal sportovně, vůbec se neurazil, ale naopak zaplatil primasovi sázku a navíc dal Klatovům znak, kde dominantou je šachovnice obložená písmeny WKC, což znamená Woldřich Kníže Český. I když byl později městský znak změněn, můžeme spatřit původní znak stále jak na průčelí klatovské radnice a dřevěném obložení jejích slavnostních místností, tak na balkonu klatovské sokolovny.
V současné době je do obou hlavních turnajů přihlášeno 146 hráčů a vzhledem k tomu, že kapacita turnaji ani kapacita ubytování není ještě zaplněna, přijímáme stále další hráče. Věříme, že se podaří dosáhnout podobného počtu jako v loňském roce, kdy v Klatovech hrálou v obou hlavních turnajích 164 hráčů. Ohledně ubytování je stále volno 15 míst v internátu ISŠ, kde bydlí 90% všech šachistů, v omezené míře je možné i sehnat místo v penzionech. Na možnosti ubytování se prosím informujte u pořadatele (tel : 737337955).
Open Klatovy, to nejsou jen 2 hlavní turnaje, ale pro účastníky je připravena řada doprovodných akcí. V letošním roce kromě tradičních turnajů v rapidu pro mládež, seniory a OPEN, bleskovém turnaji, fotbalu  a stolním tenisu,  je novinkou simultánka a beseda s legendárním velmistrem p. Vlastimilem Hortem.

MČR dětí do 8 let 2015 je minulostí

O víkendu proběhlo v Klatovech Mistrovství  České republiky dětí do 8 let v šachu. V kategorii chlapců si mezi 89 účastníky zcela suverénně počínal největší favorit Marek Koršinskij (OAZA Praha), který zvítězil s plným počtem 9 bodů před pěticí pronásledovatelů se 7 body. Z nich měl nejlepší pomocné hodnocení stříbrný Filip Dolenský (ŠK Libštát), bronz si odvezl  Šimon Tajovský (ŠK Kuřim).
V kategorii dívek se mezi děvčaty zcela zaslouženě z mistrovského titulu radovala Marie Vavřínková (Lokomotiva Brno) s 8 body před Eliškou Drastichovou (Slavia Orlová, 7 bodů) a Adélou Rolinkovou (Hraničář Horní Stropnice,  6,5 bodů).
V doprovodném OPEN turnaji sklidil obrovský potlesk nejstarší účastník turnaj a zároveň vítěz 81-ti letý nestor klatovského šachu Jaromír Novák, který i ve svém věku hýří aktivitou, je hlavní postavou  oslav 1000 let šachu v Klatovech, které podle legendy s roku 1599 připadá právě na letošní rok, dokončuje 2. díl historie klatovského šachu, která je nyní před vydáním a zároveň dokázal, že šachy hraje stále na vysoké úrovni. Jaromír Novák získal 7 bodů stejně jako o 71 let mladší stříbrný Rudolf Jun z Chotěboře. Bronzový stupínek vybojovala nasazená jednička Martin Tauš (Slavoj Poruba).
Podrobnější výsledky včetně partií z on-line a fotografií jsou k dispozici na těchto stránkách v sekci MČR do 8 let 2015

MČR dětí do 8 let - informace účastníkům, zpravodaj

Vážení šachoví přátelé,
v sekci MČR dětí do 8 let najdete ke stažení turnajový zpravodaj, mnoha zajímavostmi o MČR, místě konání apod. Určitě doporučujeme si tento dokument vytisknout a vzít s sebou na turnaj. Najdete tam mj. tyto informace pro účastníky :

Úvodní informace účastníkům

1) Prezence – účastníci se po příjezdu do Klatov dostaví do Kulturního domu, kde v našem infocentru obdrží děti hrající kategorii H8 a D8 drobnou věcnou cenu a pak se dostaví do místnosti, kde probíhá prezence. Zde dostanou všichni účastníci včetně doprovodu účastnický průkaz s číslem pokoje na ubytování a stravenky na jméno. S tímto účastnickým průkazem je pak možno se jít ubytovat, bez tohoto průkazu je to zbytečné. Při prezentaci zároveň budou vyřešeny nedoplatky a přeplatky, v případě časové tísně se finance budou řešit v sobotu odpoledne. Prezenci urychlí, když nahlásíte kód přihlášky, který si přečtete na nástěnce u infocentra u Vašeho jména.

2) Potvrzení o zaplacení – účastníci, kteří žádali vystavit fakturu, tuto dostali mailem a na místě obdrží originál. Ti, kdo platili převodem na účet uvedený v propozicích, pro ty je účetním dokladem tento bankovní převod, kdo by však k tomu potřeboval potvrzení o příjmu částky na účet (což není účetní doklad), není problém toto potvrzení v sobotu odpoledne vystavit. Při prezenci žádáme tento požadavek uvést, abychom si příslušné potvrzení s předstihem připravili. V neděli už nebudou vydávána žádná potvrzení.

3) Infocentrum – po celou dobu MČR bude v předsálí fungovat Infocentrum, kde se můžete dozvědět všechny potřebné informace týkající se doprovodného programy, jak se dostanete k příslušné ubytovně a zároveň si zde můžete zakoupit šachový suvenýr týkající se nejen tohoto mistrovství. Jde především o trička, propisky, tužky, hrnky, ručníky apod.  V infocentru Vás s úsměvem obslouží naše ochotná děvčata

4) Přístup rodičů a doprovodu do hracího sálu – plně si uvědomujeme jak kontraverzním tématem tento bod je. Nechceme jít cestou, že hned zakážeme rodičům a doprovodu přístup do hracího sálu, protože je nám jasné, že by tito účastníci byli o dost zajímavého ochuzeni. Na druhou stranu musíme plně zachovat regulérnost turnaje. Je striktně zakázána jakákoliv komunikace mezi hráči a dalšími osobami, partie je pouze věc těchto hráčů a nikdo do partie nesmí zasahovat ať se tam děje cokoliv. Jedinou výjimkou je, že si hráč zvednutím ruky vyžádá účast rozhodčího, pak smí rozhodčí do partie zasáhnout. Nebudeme zakazovat rodičům a doprovodu, aby se šli podívat na své děti, budeme však vyžadovat, aby stáli za zády svých svěřenců a nebude umožněno trvale u partie postávat, protože rozhodčí a jejich asistenti musí mít přehled o dění za šachovnicemi. Pokud by tato pravidla byla porušována, bude přístup do hracího sálu zakázán! Věříme ale, že k tomuto opatření nebude nutné sáhnout. Všechny hráče žádáme, aby po odehrání partie trávili čas mimo hrací sál."

5) On-line – minimálně 8 partií bude on-line snímáno a tyto partie bude možné sledovat na internetu. Navíc prvních šest šachovnic bude promítáno na velkoplošném plátně v hracím sále. .

6) Písnička – jak už v Klatovech bývá zvykem, hráči jsou cca 3 minuty před partií svolávány k šachovnicím pomocí písničky, takže když zazní písnička (během zahájení uslyšíte jaká J), je to neklamné znamení, že začíná další kolo a je třeba zaujmout svá místa.

7) Cenový fond – V každé kategorii včetně OPEN bude 10 věcných cen, první 3 hráči v H8 a D8 obdrží medaile, diplomy a poháry. Na začátku každý hráč H8 a D8 obdrží drobnou cenou. Zajímavostí určitě je, že hlavní cenou mezi chlapci je létající dron od společnosti RC modely v hodnotě 2500 Kč a zkrátka nepřijdou ani děvčata. Ukázky dronů je možné vidět během MČR ve stánku RC Modely a účastníci mají možnost během MČR si tyto drony zakoupit se slevou 20%.

S pozdravem Karel Nováček