Úvodní stránka

MČR dětí do 8 let 2015 je minulostí

O víkendu proběhlo v Klatovech Mistrovství  České republiky dětí do 8 let v šachu. V kategorii chlapců si mezi 89 účastníky zcela suverénně počínal největší favorit Marek Koršinskij (OAZA Praha), který zvítězil s plným počtem 9 bodů před pěticí pronásledovatelů se 7 body. Z nich měl nejlepší pomocné hodnocení stříbrný Filip Dolenský (ŠK Libštát), bronz si odvezl  Šimon Tajovský (ŠK Kuřim).
V kategorii dívek se mezi děvčaty zcela zaslouženě z mistrovského titulu radovala Marie Vavřínková (Lokomotiva Brno) s 8 body před Eliškou Drastichovou (Slavia Orlová, 7 bodů) a Adélou Rolinkovou (Hraničář Horní Stropnice,  6,5 bodů).
V doprovodném OPEN turnaji sklidil obrovský potlesk nejstarší účastník turnaj a zároveň vítěz 81-ti letý nestor klatovského šachu Jaromír Novák, který i ve svém věku hýří aktivitou, je hlavní postavou  oslav 1000 let šachu v Klatovech, které podle legendy s roku 1599 připadá právě na letošní rok, dokončuje 2. díl historie klatovského šachu, která je nyní před vydáním a zároveň dokázal, že šachy hraje stále na vysoké úrovni. Jaromír Novák získal 7 bodů stejně jako o 71 let mladší stříbrný Rudolf Jun z Chotěboře. Bronzový stupínek vybojovala nasazená jednička Martin Tauš (Slavoj Poruba).
Podrobnější výsledky včetně partií z on-line a fotografií jsou k dispozici na těchto stránkách v sekci MČR do 8 let 2015

MČR dětí do 8 let - informace účastníkům, zpravodaj

Vážení šachoví přátelé,
v sekci MČR dětí do 8 let najdete ke stažení turnajový zpravodaj, mnoha zajímavostmi o MČR, místě konání apod. Určitě doporučujeme si tento dokument vytisknout a vzít s sebou na turnaj. Najdete tam mj. tyto informace pro účastníky :

Úvodní informace účastníkům

1) Prezence – účastníci se po příjezdu do Klatov dostaví do Kulturního domu, kde v našem infocentru obdrží děti hrající kategorii H8 a D8 drobnou věcnou cenu a pak se dostaví do místnosti, kde probíhá prezence. Zde dostanou všichni účastníci včetně doprovodu účastnický průkaz s číslem pokoje na ubytování a stravenky na jméno. S tímto účastnickým průkazem je pak možno se jít ubytovat, bez tohoto průkazu je to zbytečné. Při prezentaci zároveň budou vyřešeny nedoplatky a přeplatky, v případě časové tísně se finance budou řešit v sobotu odpoledne. Prezenci urychlí, když nahlásíte kód přihlášky, který si přečtete na nástěnce u infocentra u Vašeho jména.

2) Potvrzení o zaplacení – účastníci, kteří žádali vystavit fakturu, tuto dostali mailem a na místě obdrží originál. Ti, kdo platili převodem na účet uvedený v propozicích, pro ty je účetním dokladem tento bankovní převod, kdo by však k tomu potřeboval potvrzení o příjmu částky na účet (což není účetní doklad), není problém toto potvrzení v sobotu odpoledne vystavit. Při prezenci žádáme tento požadavek uvést, abychom si příslušné potvrzení s předstihem připravili. V neděli už nebudou vydávána žádná potvrzení.

3) Infocentrum – po celou dobu MČR bude v předsálí fungovat Infocentrum, kde se můžete dozvědět všechny potřebné informace týkající se doprovodného programy, jak se dostanete k příslušné ubytovně a zároveň si zde můžete zakoupit šachový suvenýr týkající se nejen tohoto mistrovství. Jde především o trička, propisky, tužky, hrnky, ručníky apod.  V infocentru Vás s úsměvem obslouží naše ochotná děvčata

4) Přístup rodičů a doprovodu do hracího sálu – plně si uvědomujeme jak kontraverzním tématem tento bod je. Nechceme jít cestou, že hned zakážeme rodičům a doprovodu přístup do hracího sálu, protože je nám jasné, že by tito účastníci byli o dost zajímavého ochuzeni. Na druhou stranu musíme plně zachovat regulérnost turnaje. Je striktně zakázána jakákoliv komunikace mezi hráči a dalšími osobami, partie je pouze věc těchto hráčů a nikdo do partie nesmí zasahovat ať se tam děje cokoliv. Jedinou výjimkou je, že si hráč zvednutím ruky vyžádá účast rozhodčího, pak smí rozhodčí do partie zasáhnout. Nebudeme zakazovat rodičům a doprovodu, aby se šli podívat na své děti, budeme však vyžadovat, aby stáli za zády svých svěřenců a nebude umožněno trvale u partie postávat, protože rozhodčí a jejich asistenti musí mít přehled o dění za šachovnicemi. Pokud by tato pravidla byla porušována, bude přístup do hracího sálu zakázán! Věříme ale, že k tomuto opatření nebude nutné sáhnout. Všechny hráče žádáme, aby po odehrání partie trávili čas mimo hrací sál."

5) On-line – minimálně 8 partií bude on-line snímáno a tyto partie bude možné sledovat na internetu. Navíc prvních šest šachovnic bude promítáno na velkoplošném plátně v hracím sále. .

6) Písnička – jak už v Klatovech bývá zvykem, hráči jsou cca 3 minuty před partií svolávány k šachovnicím pomocí písničky, takže když zazní písnička (během zahájení uslyšíte jaká J), je to neklamné znamení, že začíná další kolo a je třeba zaujmout svá místa.

7) Cenový fond – V každé kategorii včetně OPEN bude 10 věcných cen, první 3 hráči v H8 a D8 obdrží medaile, diplomy a poháry. Na začátku každý hráč H8 a D8 obdrží drobnou cenou. Zajímavostí určitě je, že hlavní cenou mezi chlapci je létající dron od společnosti RC modely v hodnotě 2500 Kč a zkrátka nepřijdou ani děvčata. Ukázky dronů je možné vidět během MČR ve stánku RC Modely a účastníci mají možnost během MČR si tyto drony zakoupit se slevou 20%.

S pozdravem Karel Nováček

MČR dětí do 8 let - úhrada nákladů, registrace, zpravodaj

Vážení kolegové,
1) chtěl bych požádat ty, kteří ještě neuhradili náklady za startovné, ubytování a stravu, aby tak učinili nejdéle do úterý 5.5., aby nám platba došla ve středu nebo ve čtvrtek. Účet pro zaslání platby a variabilní symbol, najdete v propozicích. Předem děkujeme. Ti, kdo budou požadovat potvrzení ozaslání platby, toto potvrzení na požádání na místě obdrží.
2) V úterý zároveň provedeme kontrolu, zda jsou všichni registrovaní, protože bez členství v Šachovém svazu není možné se MČR zúčastnit. Kdo tak ještě neučinil, učiňte tak prosím obratem.
3) Nejdéle ve čtvrtek dáme na těchto stránkách ke stažení a zároveň zašleme účastníkům mailem) turnajový zpravodaj, kde se dozvíte nejrůznější věci týkající se MČR včetně jak bude probíhat prezentace, doprovodný program apod.

S pozdravem Karel Nováček